Referencie

JUT-ELSTAV s.r.o.pôsobí vo viacerých oblastiach stavebníctva. Vďaka know-how a vysokej univerzalite poskytuje svoje služby náročným investorom a silným nadnárodným spoločnostiam.

Pozrite si naše referenčné projekty alebo si pozrite spokojnosť a hodnotenie našich partnerov:

Swietelsky
IDS Olomouc
Ohl Zs
M Silnice
Raven
Defstav
Metrostav
Hochtief
Svp Mosty
Vahostav
Max Boegl
Subterra

Metrostav Infrastructure
3dmonolity
Sam
Prumstav
Zs Ohla
Defbeton
Ohl Cz
Bes
Cestne Stavby Lm
Bbvsystems
SMP CZ
Tucon
Metrostav Slovakia
Ekonova
Silnice Caslav

 

Hodnotenie spokojnosti našich partnerov

Záleží nám aby naše služby boli kvalitné a profesionálne.

 4/5 (2)
 4.5/5 (2)
 5/5 (1)
 5/5 (1)
 5/5 (1)
 5/5 (1)


Opýtajte sa nás

  Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité na kontaktovanie s Vami.  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti JUT-ELSTAV s.r.o., IČO: 28634292, Lučina 8, 739 39 Lučina, Česká republika (ďalej len "Správca"), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a zákonom č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

  Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.

  Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.

  Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti JUT-ELSTAV, s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@jut.sk

  Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správca sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.

  Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese info@jut.sk.