Referencie

JUT-ELSTAV s.r.o.pôsobí vo viacerých oblastiach stavebníctva. Vďaka know-how a vysokej univerzalite poskytuje svoje služby náročným investorom a silným nadnárodným spoločnostiam.

Pozrite si naše referenčné projekty alebo si pozrite spokojnosť a hodnotenie našich partnerov:

Vahostav
Max Boegl
Svp Mosty
IDS Olomouc
M Silnice
Metrostav
Subterra
Ohl Zs
Swietelsky
Hochtief
Raven
Defstav

SMP CZ
Bbvsystems
Ekonova
Tucon
Silnice Caslav
3dmonolity
Defbeton
Prumstav

 

Hodnotenie spokojnosti našich partnerov

Záleží nám aby naše služby boli kvalitné a profesionálne.

4/5 (2)
4.5/5 (2)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)


Opýtajte sa nás

Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité na kontaktovanie s Vami.Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti JUT-ELSTAV s.r.o., IČO: 28634292, Lučina 8, 739 39 Lučina, Česká republika (ďalej len "Správca"), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a zákonom č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.

Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti JUT-ELSTAV, s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@jut.sk

Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správca sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.

Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese info@jut.sk.