BBV Systems

Medzinárodná spoločnosť, ktorá využíva najnovšie riešenia zavádzaním technológie na stláčanie betónu a inžinierskych stavieb v rôznych oblastiach stavebníctva. Medzi ich aktivity patria komplexné vykonávanie špecializovaných stavebných prác, výstavba a montáž mostných konštrukcií s využitím technológie avanbek, kompresné systémy konštrukcií pre betónové a oceľové konštrukcie, riešenia pre navrhovanie a optimalizáciu inžinierskych stavieb, diverzita výroby a implementácie geotechnických výrobkov, posudzovanie, opravy a posilňovanie existujúcich predpätých stavieb


www.bbv-systems.pl

Pozrite si referenčné projekty realizované našou spoločnosťou

A1 - S22, Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo (PL)

A1 - S22, Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo (PL)

  • A1 - S22, Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo (PL)
  • A1 - S22, Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo (PL)

    10-12/2017, 1-7/2018 – Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) , Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo

  • A1 - S22, Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo (PL)