Kontakty

Ekonomické oddelenie

Mária Krišová

+ 421 948 045 530 maria.krisova@jut.sk

Marcela Krišová

+ 421 948 322 686 marcela.krisova@jut.sk

Bc. Zuzana Brišáková

+ 421 948 790 480 zuzana.brisakova@jut.sk

PaedDr. Monika Dendisová

kontakt pre nemeckých
partnerov

+ 421 948 207 373 monika.dendisova@jut.sk

Korešpondenčná adresa:

JUT-ELSTAV s.r.o.
Mútňanská Píla 631
029 63 Mútne
Slovenská republika

Dôležité kontakty

Tibor Jurčák

konateľ spoločnosti

+ 421 948 437 531 tibor.jurcak@jut.sk

Martin Kriš

technicko-organizačný manažér

+ 421 948 922 631 martin.kris@jut.sk

Anton Jurčák

hlavný kontrolór

+ 421 911 437 531 anton.jurcak@jut.sk

Fakturačná adresa

JUT-ELSTAV s.r.o.
Lučina 8
739 39 Lučina
Česká republika

IČO: 28634292
DIČ DPH: CZ28634292

Spoločnosť JUT-ELSTAV s.r.o. je vedená u Krajského súdu v Ostrave pod spisovou značkou C38533

Adresy prevádzok

Prevádzka Oravská Jasenica

Oravská Jasenica
(vedľa budovy Metaltrim, č.603)
Súradnice: 49°23’05.4″N 19°26’19.7″E
Oravská Jasenica 029 64
Slovenská republika

Sídlo spoločnosti

JUT-ELSTAV s.r.o.
Lučina 8
739 39 Lučina
Česká Republika

Prevádzka Oravská Jasenica

Oravská Jasenica (vedľa budovy Metaltrim, č.603)
Súradnice: 49°23’05.4″N 19°26’19.7″E
Oravská Jasenica 029 64
Slovenská republika


Opýtajte sa nás

Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité na kontaktovanie s Vami.Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti JUT-ELSTAV s.r.o., IČO: 28634292, Lučina 8, 739 39 Lučina, Česká republika (ďalej len "Správca"), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a zákonom č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.

Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti JUT-ELSTAV, s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@jut.sk

Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správca sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.

Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese info@jut.sk.