SMP CZ

Orientuje sa vo výstavbách a rekonštrukciách železobetónových mostov, oceľových a drevených lávok. Výnimočnú špecializáciou je výstavba mostov z priečnych prefabrikátov, mostov vykonávaných letmou betonážou, zavesených a visutých mostov.


www.smp.cz

Pozrite si referenčné projekty realizované našou spoločnosťou

A2, Stryków - Konotopa (PL)

A2, Stryków - Konotopa (PL)

ČOV Praha, Praha (CZ)

ČOV Praha, Praha (CZ)

  • A2, Stryków - Konotopa (PL)
  • ČOV Praha, Praha (CZ)
  • A2, Stryków - Konotopa (PL)

    1-5/2012 mostné objekty autostrada A2 Strykow – Konotopa
  • ČOV Praha, Praha (CZ)

    1-10/2017 čistička odpadových vod Praha, Spol. ÚČOV ŽB- SO 04/ SDR ÚČOv
  • A2, Stryków - Konotopa (PL)
  • ČOV Praha, Praha (CZ)