SAM Česká Lípa

Nosným programom spoločnosti sú rekonštrukcie a opravy chátrajúcich mostov, výstavba a opravy poškodených cestných povrchov a komunikácií, vykonávanie pozemných a priemyselných stavieb, ďalej výroba asfaltových zmesí, výroba čerstvého betónu a oceľových konštrukcií, dopravné značenie a ďalšie sprievodné aktivity.


www.skupinasam.cz

Pozrite si referenčné projekty realizované našou spoločnosťou

III/14539, Jaronice (CZ)

III/14539, Jaronice (CZ)

I/9, Česká Lípa (CZ)

I/9, Česká Lípa (CZ)

III/24088 Dubičná / Ličenice (CZ)

III/24088 Dubičná / Ličenice (CZ)

I/35 + I/65 Rychnov u Jablonce nad Nisou (CZ)

I/35 + I/65 Rychnov u Jablonce nad Nisou (CZ)

III/2624, Česká Lípa – Kozly (CZ)

III/2624, Česká Lípa – Kozly (CZ)

 • III/14539, Jaronice (CZ)
 • I/9, Česká Lípa (CZ)
 • III/24088 Dubičná / Ličenice (CZ)
 • I/35 + I/65 Rychnov u Jablonce nad Nisou (CZ)
 • III/2624, Česká Lípa – Kozly (CZ)
 • III/14539, Jaronice (CZ)

  11/2021 III/14539, výstavba opernej steny, Jaronice
 • I/9, Česká Lípa (CZ)

  10/2021 I/9, most č. 9-047, Česká Lípa
 • III/24088 Dubičná / Ličenice (CZ)

  5-6/2021 III/24088 – Most ev.č. 24088-1 Dubičná
 • I/35 + I/65 Rychnov u Jablonce nad Nisou (CZ)

  6-10/2020, 4-11/2021 E442 I/35 + I/65 Rádelský mlýn, SO 2020 Rychnov u Jablonce nad Nisou
 • III/2624, Česká Lípa – Kozly (CZ)

  5-6/2021 III/2624, Česká Lípa – Kozly
 • III/14539, Jaronice (CZ)
 • I/9, Česká Lípa (CZ)
 • III/24088 Dubičná / Ličenice (CZ)
 • I/35 + I/65 Rychnov u Jablonce nad Nisou (CZ)
 • III/2624, Česká Lípa – Kozly (CZ)