Hochtief CZ

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva približne 1100 pracovníkov, ktorí realizujú stavby v segmentoch stavebného trhu celej Českej republiky. Ide o bytovú, občiansko-administratívnu, priemyselnú, ekologickú a vodohospodársku výstavbu, vrátane projektov dopravnej a líniovej infraštruktúry.


www.hochtief.cz

Pozrite si referenčné projekty realizované našou spoločnosťou

Negreliho viadukt, Praha (CZ)

Negreliho viadukt, Praha (CZ)

  • Negreliho viadukt, Praha (CZ)
  • Negreliho viadukt, Praha (CZ)

    3/2018 – 12/2019 rekonstrukce Negrelliho viaduktu, Praha – Karlín, 180 00 Praha 8

  • Negreliho viadukt, Praha (CZ)