Obory pôsobnosti

Elektronické zabezpečovacie systémy
Bleskozvody
Elektronické protipožiarne systémy
Vysokonapäťové prípojky
Nízkonapäťové inštalácie
Štruktúrované kabeláže
Kompletné elektroinštalačné práce občianskej vybavenosti
Meranie a regulácia

Veľké projekty sú pre nás výzvou,
individuálny prístup zásadou !
Naše referencie

Vyberáme niekoľko nami realizovaných projektov u našich významných partnerov.

Zobraziť projekty
Zobraziť projekty
Zobraziť projekty
Zobraziť projekty
Zobraziť projekty
Zobraziť projekty
Zobraziť projekty
Zobraziť projekty
Zobraziť projekty
Zobraziť projekty
Zobraziť projekty
Zobraziť projekty