Práca v JUT-EL

JUT-EL je spoločnosť s úspešnou históriou vo všetkych odvetviach elektroinštalácií, za ktorou stojí predovšetkým kvalitne odvedená práca našich zamestnancov a partnerov.

Sme spoločnosť, ktorá drží slovo !

 
 

Elektromechanik

Viac informácií

Viac informácií
 
 

Elektrikár

Viac informácií

Viac informácií

Elektromechanik

Druh pracovného pomeru:

 • živnosť

Špecifikácia práce:

 • kompletná inštalácia nových priemyselných robotizovaných systémov (strojov, zariadení, dopravníkov a oplotení) podľa technickej dokumentácie
 • demontáž automatizovaných výrobných liniek, dopravníkových systémov a konštrukcií
 • mechanické modifikácie častí priemyselných zariadení podľa požiadaviek zákazníkov
 • montáž a trasovanie elektroinštalačných žľabov

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • manuálna zručnosť a technické myslenie
 • ochota cestovať
 • znalosť čítania projektovej dokumentácie a technických výkresov
 • znalosť nemeckého, anglického, prípadne francúzskeho jazyka výhodou (NIE PODMIENKOU)

Požiadavky:

 • samostatnosť ako i tímový duch, spoľahlivosť, zodpovedný prístup k práci
 • zdravotná spôsobilosť
 • platné certifikáty, licencie a oprávnenia na výkon činnosti
 • drobné administratívne úkony spojené s vykonávanou činnosťou
 • zodpovednosť za pridelené pracovné náradie a pomôcky ako i starostlivosť a ich základná údržba
 • zodpovednosť za pridelené firemné vozidlá a poriadkumilovnosť na pracovisku ako i na ubytovacích zariadeniach

Doplňujúce informácie:

 • pravidelné úhrady faktúr sú samozrejmosťou
 • ubytovanie zabezpečené a náklady na ubytovanie v celkovej sume preplácané
 • spoločnosť zabezpečuje prepravu, eventuálne hradí náklady spojené s prepravou
 • práce vykonávané prevažne v interiéroch budov a výrobných hál
 • práca vykonávaná v krajinách EÚ (najmä Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Španielsko, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovinsko a Poľsko)
 • stabilná práca zabezpečená počas celého roka

Mzdové ohodnotenie:

 • 2 000€ – 3 500€ mesačne (v závislosti od počtu odpracovaných hodín, kvalifikácie a odbornosti)

Iné:

 • spoločnosť uprednostňuje dlhodobú spoluprácu spojenú so vzájomnou spokojnosťou
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho a profesijného rastu
 • individuálny prístup a zázemie stabilnej spoločnosti

Elektrikár

Druh pracovného pomeru:

 • živnosť

Špecifikácie práce:

 • kompletné elektroinštalačné práce v obytných, polyfunkčných i administratívnych budovách
 • renovácie stávajúcich elektroinštalačných rozvodov
 • montáž a trasovanie elektroinštalačných žľabov
 • inštalácia silnoprúdových i slaboprúdových rozvodov, bleskozvodov, elektronických zabezpečovacích a protipožiarnych systémov, štruktúrované kabeláže
 • vysokonapäťové a nízkonapäťové prípojky
 • osádzanie a zapájanie domovej rozvodnej inštalácie

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • manuálna zručnosť a technické myslenie
 • ochota cestovať
 • znalosť čítania projektovej dokumentácie a elektrotechnických schém
 • znalosť nemeckého prípadne anglického jazyka výhodou (NIE PODMIENKOU)

Požiadavky:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVR 508/2009 Z.z. (§21 – §24)
 • samostatnosť ako i tímový duch, spoľahlivosť, zodpovedný prístup k práci
 • zdravotná spôsobilosť
 • platné certifikáty, licencie a oprávnenia na výkon činnosti
 • drobné administratívne úkony spojené s vykonávanou činnosťou
 • zodpovednosť za pridelené pracovné náradie a pomôcky ako i starostlivosť a ich základná údržba
 • zodpovednosť za pridelené firemné vozidlá a poriadkumilovnosť na pracovisku ako i na ubytovacích zariadeniach

Doplňujúce informácie:

 • pravidelné úhrady faktúr sú samozrejmosťou
 • ubytovanie zabezpečené a náklady na ubytovanie v celkovej sume preplácané
 • spoločnosť zabezpečuje prepravu, eventuálne hradí náklady spojené s prepravou
 • práce vykonávané prevažne v interiéroch budov a výrobných hál
 • práca vykonávaná v krajinách EÚ (najmä Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Španielsko, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovinsko a Poľsko)
 • stabilná práca zabezpečená počas celého roka

Mzdové ohodnotenie:

 • 2000€ – 3500€ mesačne (v závislosti od počtu odpracovaných hodín, kvalifikácie a odbornosti)

Iné:

 • spoločnosť uprednostňuje dlhodobú spoluprácu spojenú so vzájomnou spokojnosťou
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho a profesijného rastu
 • individuálny prístup a zázemie stabilnej spoločnosti

Radi sa staneme súčasťou Tvojej sebarealizácie.
Ak nebudeš vedieť tak Ťa naučíme, ak si slabý radi Ti pomôžeme.
Dôležitá je Tvoja snaha a záujem. Všetci sme súčasťou jedného tímu JUT s jasným cieľom systematického napredovania.

Chcete sa stať členom nášho tímu ?

Pošlite nám svoj životopis a budeme Vás kontaktovať.

  O akú pracovnú pozíciu máte záujem ?  Nahrajte svoj životopis (formát .pdf alebo .doc):

  Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité na kontaktovanie s Vami.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti JUT-EL s.r.o., IČO: 44416768, Oravská Jasenica 627, Oravská Jasenica 029 64 (ďalej len „Správca“), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

  Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.

  Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.

  Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti JUT-EL, s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@jut.sk

  Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správca sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.

  Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese info@jut.sk.