O Spoločnosti

Spoločnosť JUT – EL s.r.o. je súčasťou skupiny JUT a je malou ale dlhodobo rastúcou spoločnosťou so schopnosťou plánovať, koordinovať a úspešne ukončiť či už menšie alebo veľké projekty. Spoločnosť sa špecializuje na elektromontážne práce a všetky projekty prijíma s pokorou, rešpektom a veľkým nasadením.
Cieľom firmy nie je mať čo najväčší zisk, no najmä mať dlhodobo spokojných obchodných partnerov, ktorí budú radi spolupracovať s naším tímom.

 
 

Organizačná štruktúra

Viac informácií

Viac informácií

Sekciu „Organizačná štruktúra“ pripravujeme

Ďakujeme za porozumenie Tím JUT

 
 

Obory pôsobnosti

Viac informácií

Viac informácií
 
 

Etický kódex spoločnosti

Viac informácií

Viac informácií
 
 

História a finančné ukazovatele firmy

Viac informácií

Viac informácií

 

Férovosť

Profesionalita

Stabilita

Hodnoty na ktorých si zakladáme
Hodnoty na ktorých si zakladáme

Kde pôsobíme

Sme hrdým a spoľahlivým dodávateľom investorov a našich partnerov na Európskom i svetovom trhu.

Výsledky našich prác už môžete vidieť vo viac ako 28 krajinách Európy a sveta.

Zabezpečujeme komplexné služby elektroinštalácii, elektromontáží a prinášame ich kompletné riešenia.Opýtajte sa nás

  Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité na kontaktovanie s Vami.  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti JUT-EL s.r.o., IČO: 44416768, Oravská Jasenica 627, Oravská Jasenica 029 64 (ďalej len "Správca"), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

  Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.

  Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.

  Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti JUT-EL, s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@jut.sk

  Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správca sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.

  Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese info@jut.sk.