O Spoločnosti

JUT – SERVICE s.r.o. je firma s rodinným zázemím, pôvodne založená ako autoservis s názvom PROFI – AUTOSERVIS, s.r.o. pôsobiaca na trhu od roku 2012. Od počiatku je firma orientovaná pre obyčajných ľudí a rodiny. Tieto princípy ostali zachované a pokračujeme v zaužívaných a overených tradíciách. Neustále trváme na zachovaní individuálnych prístupov a vždy si vážime našich stálych ale i nových zákazníkov.

Pri samotných službách dbáme súčasne na používanie kvalitných materiálov. Príjemné prostredie, čistotu a dobrú priateľskú a súčasne pracovnú atmosféru. Sme presvedčený, že i autoservis môže byť čistým a príjemným miestom. Neustále sa snažíme o skvalitnenie a teda tzv. „zelenú cestu“. Všetky použité materiály, pneumatiky, olej i ostatné sa ekologicky likviduje sami, prípadne v kooperácii s  našimi partnermi. Triedime papier a plasty. Kovové časti odvážame do zberných surovín, kde sa materiál opätovne recykluje.

pre nás je každá zákazka rovnako dôležitá
trváme na individuálnom, profesionálnom a priateľskom prístupe zároveň
naša práca je prvotriedna a vykonávaná podľa najvyšších štandardov
všetky súčiastky vo Vašom vozidle v prípade potreby výmeny sú prvotriedne, zakladáme si na kvalitných náhradných dielov prevažne nemeckých výrobcov
máme za sebou pomerne dlhú históriu a stojí za nami veľké množstvo spokojných zákazníkov

Cieľom spoločnosti nie je maximalizácia zisku, ale individuálny prístup a nadštandardne ponúkané služby spojené s vysokou kvalitou

Férovosť

Profesionalita

Stabilita

Hodnoty na ktorých si zakladáme
Hodnoty na ktorých si zakladáme


Opýtajte sa nás

  Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité na kontaktovanie s Vami.  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti JUT-SERVICE s.r.o., IČO: 46853774, Mútne 631, 029 63 Mútne (ďalej len "Správca"), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

  Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.

  Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.

  Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti JUT-SERVICE, s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@jut.sk

  Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správca sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.

  Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese info@jut.sk.