Kontakty

Autoservis

Pon – Pia: 7:30 – 17:00

František Šangala

PRIJÍMACÍ TECHNIK

+ 421 948 063 707 frantisek.sangala@jut.sk

Ekonomické oddelenie

Jozef Okoličany

PREVÁDZKOVÝ MANAŽÉR

+ 421 949 001 501 jozef.okolicany@jut.sk

Renáta Okoličanyová

EKONÓM

+ 421 948 482 793 renata.okolicanyova@jut.sk

Odťahová služba NON STOP (24/7)

Ľubomír Brišák

odťahová služba

+ 421 905 359 847

Fakturačná adresa

JUT-SERVICE s.r.o.

Oravská Jasenica 627
029 64 Oravská Jasenica
Slovenská Republika
IČO: 46853774
DIČ: 2023604319
IČ DPH: SK2023604319 podľa §4

Spoločnosť JUT-SERVICE s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 57444/L

Adresa prevádzky

Kliňanská cesta 970 Námestovo 029 01
Slovenská republika

Adresa prevádzky

JUT-SERVICE s.r.o.
Kliňanská cesta 970
Námestovo 029 01
Slovenská republika


Opýtajte sa nás

  Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité na kontaktovanie s Vami.  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti JUT-SERVICE s.r.o., IČO: 46853774, Mútne 631, 029 63 Mútne (ďalej len "Správca"), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

  Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.

  Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.

  Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti JUT-SERVICE, s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@jut.sk

  Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správca sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.

  Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese info@jut.sk.