ON-GRID FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ


On-grid fotovoltická elektráreň je vhodná pre domácnosti, ktoré spotrebúvajú energiu hlavne počas dňa. Energia zo slnečného žiarenia sa bezprostredne po vyrobení použije na prevádzku elektrospotrebičov v domácnosti, a nespotrebovaná energia vráti späť do verejnej siete.

Fotovoltická elektráreň pracuje vzájomne s distribučnou sieťou, takže energia je k dispozícii vždy automatickým prepnutím zo slnečnej energie cez deň a z distribučnej sústavy v noci alebo v prípade nedostatočnej energie zo slnka počas dňa. Pre každú takúto elektráreň odporúčame službu virtuálnej batérie od dodávateľa energie. Elektráreň umožňuje pripojenie batérií v budúcnosti a tiež aj využitie prebytkov na ohrev teplej úžitkovej vody.

Solárne panely sú na streche domu alebo na pozemku umiestnené a orientované tak, aby získavali čo najviac slnečného svetla. Elektrická energia, ktorú vyrobia, sa potom prenáša do meniča, ktorý ju prevádza na striedavý prúd pre vlastnú spotrebu, pričom prebytočná energia sa prenesie do verejnej elektrickej siete, prípadne do virtuálnej batérie alebo použitá na ohrev vody.

Solárne panely sú na streche domu alebo na pozemku umiestnené a namierené tak, aby získavali čo najviac slnečného svetla. Elektrická energia, ktorú vyrobia, sa potom prenáša do meniča, ktorý ju prevádza na striedavý prúd pre vlastnú spotrebu, pričom prebytočná energia sa prenesie do verejnej elektrickej siete, prípadne do virtuálnej batérie alebo použitá na ohrev vody.

On-grid fotovoltická elektráreň je vhodná pre domácnosti, ktoré chcú využívať solárnu energiu na vlastnú spotrebu, ale zároveň chcú byť pripojené k verejnej elektrickej sieti a využívať spätne aj energiu prenášanú do verejnej siete.

Hlavné výhody On-grid elektrárne bez batérií:
  • najčastejšie používaný typ fotovoltickej elektrárne
  • navrhnutá len na úsporu nákladov z bezprostredne vyrobenej energie
  • vhodná pre všetky objekty
  • jednoduchá inštalácia v porovnaní s inými systémami
  • cenovo najdostupnejšia elektráreň
  • najrýchlejšia návratnosť investície
  • možnosť vzdialenej správy systému

Fotovoltická elektráreň od JUT

Ponúkame Vám plnú technickú podpora pred, počas i po realizácii, zabezpečenie servisu počas záruky i po nej, cenovú dostupnosť inštalácie, zastúpenie pri riešení dotácie zo štátneho rozpočtu “Zelená Domácnostiam”, výpočet návratnosti, vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, technickú správu celého systému a revízie.


Garantovaná návratnosť

Garantovaná návratnosť

Individuálny prístup pri návrhu

Individuálny prístup pri návrhu

10 - ročná záruka na vybrané komponenty

10 - ročná záruka na vybrané komponenty

Vybavenie štátnej dotácie

Vybavenie štátnej dotácie

Zvažujete fotovoltiku ?

Smelo sa ozvite nášmu technikovi, alebo nám pošlite dopytový formulár. Radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

Ing. Patrik Kurtulík

+ 421 948 197 997 patrik.kurtulik@jut.sk