Kontakty

Ekonomické oddelenie

Bc. Eva Ľabdíková

+ 421 948 253 854 eva.labdikova@jut.sk

Bc. Zuzana Brišáková

+ 421 948 790 480 zuzana.brisakova@jut.sk

PaedDr. Monika Dendisová

kontakt pre nemeckých
partnerov

+ 421 948 207 373 monika.dendisova@jut.sk

Korešpondenčná adresa:

JUT-AMP s.r.o.
Mutňanská Píla 631
Mútne 029 63
Slovenská Republika

Dôležité kontakty

Bc. Peter Jurčák

konateľ spoločnosti & kontakt pre nemeckých partnerov

+ 421 948 718 589 peter.jurcak@jut.sk

Miroslav Galis

technicko-organizačný manažér

+ 421 948 107 724 miroslav.galis@jut.sk

Lukáš Jurga

technicko-organizačný manažér

+ 421 948 781 744 lukas.jurga@jut.sk

Bc. Lucia Bugajová

administratívna pracovníčka

+ 421 948 941 212 lucia.bugajova@jut.sk

Anton Jurčák

hlavný kontrolór

+ 421 911 437 531 anton.jurcak@jut.sk

Fakturačná adresa

JUT-AMP s.r.o.

Mutňanská Píla 631
Mútne 029 63
Slovenská Republika
IČO: 51068877
DIČ: 2120583751
IČ DPH: 2120583751 podľa §4

Spoločnosť JUT-AMP s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 68452/L

Adresy prevádzok

Prevádzka Oravská Jasenica

Oravská Jasenica
(vedľa budovy Metaltrim, č.603)
Súradnice: 49°23’05.4″N 19°26’19.7″E
Oravská Jasenica 029 64
Slovenská republika

Prevádzka Čadca

Malá 2944
Čadca 022 01
Slovenská republika

Sídlo spoločnosti

JUT-AMP s.r.o.
Mutňanská Píla 631
Mútne 029 63
Slovenská Republika

Prevádzka Oravská Jasenica

Oravská Jasenica (vedľa budovy Metaltrim, č.603)
Súradnice: 49°23’05.4″N 19°26’19.7″E
Oravská Jasenica 029 64
Slovenská republika

Prevádzka Čadca

Malá 2944
Čadca 022 01
Slovenská republika


Opýtajte sa nás

Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité na kontaktovanie s Vami.Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti JUT-AMP s.r.o., IČO: 51068877, Mútňanská Píla 631, Mútne 029 63 (ďalej len "Správca"), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.

Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti JUT-AMP, s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@jut.sk

Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správca sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.

Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese info@jut.sk.