Kontakty

Ekonomické oddelenie

Ing. Kristína Vlžáková

ekonóm

+ 421 948 253 854 kristina.vlzakova@jut.sk

Bc. Zuzana Brišáková

ekonóm

+ 421 948 790 480 zuzana.brisakova@jut.sk

PaedDr. Monika Dendisová

FAKTURANT & TLMOČNÍK

+ 421 948 207 373 monika.dendisova@jut.sk

Korešpondenčná adresa:

JUT-AEL s.r.o.
Oravská Jasenica 627
Oravská Jasenica 029 64
Slovenská Republika

Dôležité kontakty

Anton Lomňančík

konateľ spoločnosti

+ 421 948 189 780 anton.lomnancik@jut.sk

Soňa Kurjaková

PERSONÁLNY ASISTENT

+ 421 948 418 823 sona.kurjakova@jut.sk

Tibor Balek

PROJEKTOVÝ & PERSONÁLNY MANAŽÉR

+ 421 940 644 861 tibor.balek@jut.sk

Ing. Patrik Kurtulík

MANAŽÉR VÝROBY a VEDÚCI PRODUKCIE

+ 421 948 197 997 patrik.kurtulik@jut.sk

Jozef Pribilinec

PROJEKTOVÝ & PERSONÁLNY MANAŽÉR

+ 421 947 900 771 jozef.pribilinec@jut.sk

Anton Jurčák

hlavný kontrolór

+ 421 911 437 531 anton.jurcak@jut.sk

Jozef Okoličany

VEDÚCI SKLADU & IT

+ 421 949 001 501 jozef.okolicany@jut.sk

Fakturačná adresa

JUT-AEL s.r.o.

Oravská Jasenica 627
Oravská Jasenica 029 64
Slovenská Republika

IČO: 51068630
DIČ: 2120583773
IČ DPH: SK2120583773 podľa §4

Spoločnosť JUT-AEL s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 68443/L

Adresy prevádzok

Prevádzka Oravská Jasenica

Oravská Jasenica 627
Oravská Jasenica 029 64
(vedľa budovy Metaltrim, č.603)
Súradnice: 49°23’05.4″N 19°26’19.7″E
Slovenská republika

Prevádzka Čadca

Malá 2944
Čadca 022 01
Slovenská republika

Prevádzka Oravská Jasenica

Oravská Jasenica 627
(vedľa budovy Metaltrim, č.603)
Súradnice: 49°23’05.4″N 19°26’19.7″E
Oravská Jasenica 029 64
Slovenská republika

Prevádzka Čadca

Malá 2944
Čadca 022 01
Slovenská republika


Opýtajte sa nás

  Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité na kontaktovanie s Vami.  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti JUT-AEL s.r.o., IČO: 51068630, Oravská Jasenica 627, Oravská Jasenica 029 64 (ďalej len "Správca"), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

  Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.

  Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.

  Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti JUT-AEL, s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@jut.sk

  Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správca sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.

  Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese info@jut.sk.