Kontakty

Ekonomické oddelenie

Bc. Lucia Bugajová

fakturant

+ 421 948 941 212 lucia.bugajova@jut.sk

Andrea Janovčíková

fakturant

+ 421 948 322 686 andrea.janovcikova@jut.sk

Ing. Jana Jurčáková

Referent

+ 421 911 437 530 janka.jurcakova@jut.sk

Bc. Zuzana Brišáková

Vedúci ekonomického oddelenia

+ 421 948 790 480 zuzana.brisakova@jut.sk

Mgr. Jana Müllerová

Koordinátor dodávateľských zmlúv

+ 421 940 642 771 jana.mullerova@jut.sk

PaedDr. Monika Dendisová

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK – PODPORA PRE DE + AT

+ 421 948 207 373 monika.dendisova@jut.sk

Korešpondenčná adresa:

JUT-AEL s.r.o.
Oravská Jasenica 627
Oravská Jasenica 029 64
Slovenská Republika

Dôležité kontakty

Anton Lomňančík

konateľ spoločnosti

+ 421 948 189 780 anton.lomnancik@jut.sk

Ing. Martina Zavoďanová

PERSONÁLNY ASISTENT

+ 421 948 404 882 martina.zavodanova@jut.sk

Soňa Kurjaková

PERSONÁLNY ASISTENT

+ 421 948 418 823 sona.kurjakova@jut.sk

Ing. Lukáš Jurga

PROJEKTOVÝ & PERSONÁLNY MANAŽÉR

+ 421 948 781 744 lukas.jurga@jut.sk

Jozef Pribilinec

PROJEKTOVÝ & PERSONÁLNY MANAŽÉR

+ 421 947 900 771 jozef.pribilinec@jut.sk

Ing. Jana Jurčáková

Hlavný kontrolór

+ 421 911 437 530 janka.jurcakova@jut.sk

Ing. Patrik Kurtulík

MANAŽÉR VÝROBY a VEDÚCI PRODUKCIE

+ 421 948 197 997 patrik.kurtulik@jut.sk

Jozef Okoličany

VEDÚCI SKLADU & IT

+ 421 949 001 501 jozef.okolicany@jut.sk

Fakturačná adresa

JUT-AEL s.r.o.

Oravská Jasenica 627
Oravská Jasenica 029 64
Slovenská Republika

IČO: 51068630
DIČ: 2120583773
IČ DPH: SK2120583773 podľa §4

Spoločnosť JUT-AEL s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 68443/L

Adresy prevádzok

Prevádzka Oravská Jasenica

Oravská Jasenica 627
Oravská Jasenica 029 64
(vedľa budovy Metaltrim, č.603)
Súradnice: 49°23’05.4″N 19°26’19.7″E
Slovenská republika

Prevádzka Čadca

Malá 2944
Čadca 022 01
Slovenská republika

Prevádzka Žiar nad Hronom

Slovenského národného povstania 129,
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

Prevádzka Oravská Jasenica

Oravská Jasenica 627
(vedľa budovy Metaltrim, č.603)
Súradnice: 49°23’05.4″N 19°26’19.7″E
Oravská Jasenica 029 64
Slovenská republika

Prevádzka Čadca

Malá 2944
Čadca 022 01
Slovenská republika

Prevádzka Žiar nad Hronom

Slovenského národného povstania 129,
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika


Opýtajte sa nás

  Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité na kontaktovanie s Vami.  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti JUT-AEL s.r.o., IČO: 51068630, Oravská Jasenica 627, Oravská Jasenica 029 64 (ďalej len "Správca"), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

  Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.

  Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.

  Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti JUT-AEL, s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@jut.sk

  Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správca sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.

  Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese info@jut.sk.